Disclaimer

De Gerrie Knetemann Classic® is een product van Sportevenementen.nl

Hoewel er bij het samenstellen van de inhoud van deze site, of elke andere site waarnaar wordt verwezen, is nagestreefd betrouwbare en actuele informatie te verschaffen, sluit Gerrie Knetemann Classic iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden of onvolledigheden, alsmede voor eventuele gevolgen van het gebruik van de informatie die op of via deze site beschikbaar is.

©

Gerrie Knetemann Classic
Sportevenementen.nl BV
MIR Sportmarketing BV

Content en design LeadOut